Bình Xa chuyển mình

Chúng tôi về xã Bình Xa (Hàm Yên) vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong xã đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ...