THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỐ 02-HD/BDVTU NGÀY 10/9/2021 CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ TẠI XÃ BÌNH XA.

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở; Kế hoạch phối hợp của Đảng uỷ xã Bình Xa và Đảng uỷ Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Tổ công tác số 29).

.

 

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở; Kế hoạch phối hợp của Đảng uỷ xã Bình Xa và Đảng uỷ Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Tổ công tác số 29).

Ngày 04/10/2022, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho hơn 30 người là Cán bộ, công chức xã phụ trách lĩnh vực Hợp tác xã, OCOP, Tiêu chí Tổ chức sản xuất trong Bộ Tiêu chí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Thành viên các Hợp tác xã nông lâm nghiệp; Các chủ thể đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 và dự kiến đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn xã Bình Xa

Lớp tập huấn gồm hai chuyên đề: (1) Hướng dẫn tổ chức hoạt động của Hợp tác xã nông lâm nghiệp, thủy sản theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và (2) Hướng dẫn, tư vấn cho các chủ thể xây dựng và phát triển sản phẩm trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Do đồng chí Ngô Tuyết Nhung, Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và các cán bộ của Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản trình bày.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công chức, thành viên các Hợp tác xã, Chủ thể xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP được nâng cao nhận thức về Luật Hợp tác xã năm 2012, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), vai trò của nền tảng số, hướng dẫn quy trình, phương thức bán hàng trên nền tảng số và được tư vấn kỹ thuật nông nghiệp để có sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bên cạnh đó, các thành viên HTX, được hướng dẫn thực hành ứng dụng kiến thức để xây dựng chiến lược, phương thức bán hàng, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử.

Nguyễn Đại Dương

Tin cùng chuyên mục