XÃ BÌNH XA ĐẨY MẠNH VAI TRÒ CỦA TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển, và cũng là một trong những tiêu chí về nông thôn mới.

👉Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển, và cũng là một trong những tiêu chí về nông thôn mới.
👉 Ngày 25/10/2022, UBND xã phối hợp với Cơ quan BHXH huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị Hướng dẫn Cài đặt và sử dụng sổ khám chữa bệnh điện tử VSSID, đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh cho tổ Công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên thanh niên nòng cốt.


Sau hội nghị, tổ công nghệ số cộng đồng và các thôn về trực tiếp hướng dẫn và cài đặt các ứng dụng cho gia đình, người thân và nhân dân với phương châm: "1 người biết giới thiệu cho từ 5 người chưa biết trở lên". Phấn đấu đến tháng 11 đạt tỷ lệ trên 50% dân số của xã được tiếp cận và sử dụng Sổ khám chữa bệnh điện tử VSSID và các ứng dụng thông minh khác.


Nông Ngọc Huyền - Hà Tiến

Tin cùng chuyên mục