THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 01/CT-HU CỦA HUYỆN UỶ HUYỆN HÀM YÊN VỀ VIỆC TỔ CHỨC “PHONG TRÀO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

Thực hiện chỉ thị số: 01/CT-HU ngày 18/12/2020 của ban thường vụ huyện uỷ huyện Hàm Yên về việc tổ chức phong trào cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở. Thực hiện kế hoạch số: 11/KH-ĐU ngày 21/01/2021 của Đảng uỷ xã Bình Xa về việc Tổ chức các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu xã Bình Xa.

Sáng thứ 7 ngày 22 tháng 10 năm 2022. Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tổ chức ra quân lao động xây dựng nông thôn mới tuần thứ 42 năm 2022.

Nội dung công việc: Huy động lực lượng chăm sóc tuyến đường Hoa của xã đường vào thôn Làng Dịa. Tổng trên 50 người tham gia.

Chỉ đạo trực tiếp và cùng tham gia lao động: Đồng chí: Lê Ngọc Duyên. Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND xã và các đồng chí trong ban thường vụ, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, chủ tịch MTTQ xã, chủ tịch các tổ chức chính trị xã hội xã và các cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách.

 

Được sự phối hợp của 6 cán bộ Bưu điện huyện xuống cùng tham gia lao động nên công việc đạt hiệu quả cao.

Qua buổi lao động ngày thứ 7 của tuần thứ 42 Đ/c: Lê Ngọc Duyên Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và sự phối hợp nhiệt tình của cán bộ Bưu điện huyện Đ/c nhấn mạnh phong trào cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở, phát huy hơn nữa để đạt chỉ thị số: 01/CT-HU ngày 18/12/2020 của ban thường vụ huyện uỷ và kế hoạch số: 11/KH-ĐU ngày 21/01/2021 của Đảng uỷ xã Bình Xa về việc Tổ chức các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu xã Bình Xa.


Hà Tiến

Tin cùng chuyên mục