Phụ nữ Bình Xa làm theo lời Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Hội Phụ nữ xã Bình Xa (Hàm Yên) đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các ...

Khát vọng nông thôn mới nâng cao ở Bình Xa

Năm 2015, xã Bình Xa (Hàm Yên) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy thành quả đạt được, xã Bình Xa đang tập trung duy trì, đồng ...

Phát triển thương hiệu gà thiến Bình Xa

Theo học Cao đẳng Kế toán và làm kế toán doanh nghiệp, Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1987, thôn Đồng Chùa 2, xã Bình Xa (Hàm Yên) tự tìm thêm công việc ...